PHA

Mikä on PHA?

Project Happy Athlete, lyhyemmin PHA on perustettu 7.5.2017. PHA:n tavoite on edistää hevosten hyvinvointia sosiaalisten medioiden kautta sekä kouluttamalla hevosten omistajia. PHA:n koulutuksissa perehdytään hevoseen eläinlajina, opetellaan ymmärtämään miten hevonen oppii sekä koulutetaan hevosia operantisti, sen terveyttä edistävän liikkumistavan huomioiden.

  1. Mietitään hevosen toiminnan syitä ja seurauksia. Etsitään paikka, jossa hevonen voi rentoutua ja sekä omistaja että hevonen voivat kokea olevansa turvassa.
  2. Rakennetaan peruspalikoita joista luodaan hevosen ja ihmisen yhteinen kieli sekä tavat kommunikoida. Näiden varaan saadaan tukeva perusta, jotta voidaan alkaa
  3. soveltaa ja muokata hevosen käytöstä sekä fysiikkaa sellaiseksi joka palvelee sen käyttötarkoitusta ja omistajan tavoitteita.

Hevosen ja ihmisen suhde

Kun hevosen ja ihmisen kommunikaatio alkaa toimia, syntyy seurauksena syvempi luottamus. Ihmisen ja hevosen välinen luottamus perustuu vuorovaikutukselle, jossa molemmat osapuolet vuorostaan ottavat sekä antavat ja molempia kuunnellaan. Molemmat osapuolet joutuvat siis toisinaan tekemään kompromisseja: hevonen saattaa toisinaan joutua luopumaan resursseistaan, mutta ihmisen pitää olla toisinaan valmis luopumaan suunnittelmistaan.

Hevosta ei saa luottamaan pakottamalla. Luottamuksen rakentamiseen ei ole myöskään yksittäistä temppua tai tehtävää. Hevosen ja ihmisen välistä luottamusta voi ajatella vanhanaikaisena vaakakuppina: luottamusta syntyy kun vaa’assa painaa enemmän molempien mielestä positiiviset kokemukset ja hetket kuin negatiiviset tilanteet. Tärkeää on muistaa, että hevosen maailmankuva on hyvin erilainen kuin ihmisen. Hevonen ei aina koe samoja tilanteita positiivisena kuin ihminen, siksi opetellaan ymmärtämään hevosen näkökulmaa.

Luottamuksen lisääminen on usein enemmän pienten arkisten toimien muuttamista molemmille mukavammaksi kuin valtavia koulutusoperaatioita. Syvempään luottamukseen kuuluu esimerkiksi hallinnan tunteen lisääminen, tunnesäätelyn harjoittelu, yleinen toiminnan hidastaminen, odotuksien vähentäminen sekä epämääräisistä uskomuksista luopuminen.

Hevosen hyvinvointi

Hevosen hyvinvointiin suurin vaikuttava tekijä on ihminen. Ihminen, hevosen omistaja tai haltija, on vastuussa hevosen hyvinvoinnista. Hevosen hyvinvointia määrittelee mm. hevosen omat tuntemukset sekä sopeutuminen ympäristöön (Hyvinvoinnin määrittely: eläintieto.fi). Nykypäivänä jo tiedetään, että hyvinvointiin ei riitä fyysisten tarpeiden täyttäminen tai se, että hevonen ei kärsi. Omistajan vastuulla on tietysti pitää huolta siitä, että hevosella on ruokaa, puhdasta vettä, katos pään päällä ja se, että hevonen ei ole kivuissa. Omistajan tulisi myös aktiivisesti pyrkiä edistämään hevosen hyvinvointia, myös henkistä hyvinvointia.