Hevosen koulutus

Mitä on hevosen koulutus?

Hevosen koulutus tarkoittaa hevosen nykyisen käyttäytymisen muokkaamista toisenlaiseksi tai kokonaan uuden käytöksen opettamista hevoselle. Kouluttamalla hevosta voidaan saada arjen toimista sujuvia, parempaa vuorovaikutussuhdetta ihmisen ja hevosen välille tai opettaa täysin uusia, hauskoja asioita hevosen piristykseksi. Kaikki hevosen kanssa toimiminen on oikeasti kouluttamista, sillä hevonen oppii ympäristönsä palautteista jatkuvasti. Hevosen oppiminen ei lopu koskaan, joten on hyvä oppia tiedostamaan miten oma käytös vaikuttaa hevosen käytökseen nyt ja tulevaisuudessa.

Hevosen koulutusta on siis kaikki hevosen kanssa toimiminen. Koulutus voi olla esimerkiksi maastakäsittelyä, ratsastusta tai kärryttelyä.

hevonen lastauskoulutus

Tarvitseeko hevoseni koulutusta?

Kaikille hevosille olisi suotavaa opettaa perustaidot jo varsana. Jokainen ihmisen kanssa varttuva hevonen oppii toimimaan ihmisen kanssa jollain tavalla, mutta aina opitut asiat eivät ole toivottavia tai asiat voisivat toimia sujuvamminkin. Koskaan ei ole liian myöhäistä kouluttaa hevosta uudelleen, vanhakin hevonen oppii uusia asioita.

Hevosen koulutus paitsi parantaa yhteistyön sujuvuutta voi myös vaikuttaa olennaisesti hevosen maailmankatsomukseen. Hevonen voi olla optimisti tai pessimisti – se voi siis kokea elämässä eteen tulevat asiat lähtökohtaisesti miellyttävinä tai epämiellyttävinä. Koulutus voi toimia suunnannäyttäjänä hevosen mielentilalle, toki vaikuttavia tekijöitä ovat myös perimä, sattuma ja menneisyys.

Miten kouluttaa hevosta?

Tapoja kouluttaa hevosta on yhtä monta kuin on hevostakin. Jokainen hevonen on yksilö, samoin kouluttaja. Juuri sinulle sopivan koulutustavan määrittelee sinun arvomaailmasi. Hyvän tai huonon koulutustavan määrittelee kunkin yksilön arvot. Joku haluaa tehdä hitaasti hevosen ehdoilla, toinen taas nopeasti keinolla millä hyvänsä.

PHA keskittyy kouluttamaan hevosia eettisyys edellä. Tavoitteena on saada hevonen ja omistaja ymmärtämään toisiaan selkeästi, toisiaan kunnioittaen ja molemmille omia mielipiteitä sallien. Haluamme auttaa hevosia löytämään optimistisen uteliaan maailmankatsomuksen ja sitä kautta itseluottamusta, jonka avulla ihmisen kanssa toimimisesta tulee paitsi turvallista myös miellyttävää.

Eettinen hevosen koulutus on miellyttävää hevosen lisäksi myös omistajalle. Kun alkaa nähdä kaikkien epäonnistumisten sijaan ihania, pieniä ja suuria onnistumisia hevosen kanssa toimimisesta tulee entistäkin antoisampaa. Luottamus kasvaa kun molemmat luopuvat vanhoista tavoistaan, tulevat kuulluksi ja kunnioittavan toisen tilaa. Eettinen hevosen koulutus ei automaattisesti tarkoita hidasta tai tehotonta koulutusta – päin vastoin. Hevosta iloisesti motivoiva koulutus kannustaa hevosta toimimaan, pysyy muistissa pidempään ja innostaa hevosta tekemään yhdessä omistajan kanssa jatkossakin.

hevosen koulutus

Ongelmahevosen koulutus

  • Lastauskoulutus (esimerkkivideo)
  • Nuoren hevosen koulutus
  • Ex-ravurin koulutus
  • Varusteisiin siedätys (esimerkkivideo)
  • Tietyt ongelmatilanteet

Ongelmahevosen koulutus alkaa ongelman paikallistamisella, jonka jälkeen pohditaan yhdessä hevosen omistajan kanssa erilaisia ratkaisumalleja. Hevosen koulutus perustuu ymmärrykseen eläimen oppimisesta sekä operanttiin kouluttamiseen, jonka avulla voimme ymmärtää hevosen käyttäytymisen syy-seuraus-suhteita. Hevosen käytökseen on aina syy!

Kun omistajan kanssa päästään yhteisymmärrykseen ratkaisumallista, lähdetään asteittain purkamaan ongelman syytä. PHA:n koulutusten tarkoituksena on tarjota hevosen omistajalle työkaluja pärjätä itsenäisesti ja pystyä ratkomaan myös tulevaisuuden haasteita tarjotuilla välineillä. Koulutuksissa edetään sekä hevosen että omistajan vauhdilla – emme tee kompromisseja hyvinvoinnin suhteen.

Ennakoinnilla välttyy vahingoilta

Kouluttamisen tärkein tehtävä on ongelmien ennaltaehkäisy. Hevonen oppii aina kun sen kanssa toimitaan. Kun ymmärretään miten hevonen oppii ja opitaan hyödyntämään sitä kouluttamalla, kaikista tilanteista hevosen kanssa saadaan turvallisempia ja miellyttävämpiä.