Eläimen oppiminen, Koirat

Ongelmakoira vai ongelmakäytöstä?

Kennelliiton mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Tähän joukkoon mahtuu monenlaista koiraa ja koiranomistajaa laidasta laitaan. Mukana on myös osa, jonka arki ei suju ihmisen suunnitelmien mukaan, vaan yhteisessä elämässä on ongelma – mutta onko tällöin kyseessä ongelmakoira?

Koiran kanssa voi olla monenlaisia ongelmia: ongelmaa voi ilmetä vain tietyssä tilanteessa (esim. toisten koirien ohitus), tietyssä paikassa (esim. eläinlääkärissä) tai tiettyjen ilmiöiden aikaan (esim. uuden vuoden raketit). Ongelmat voivat olla myös jokapäiväisiä ja aiheuttaa sekä koirassa että ihmisessä suurta ahdistusta: koira ei toimi ihmisen mielestä toivotulla tavalla, koira ei sopeudu elinympäristöön (esim. eroahdistus) tai ongelmat voivat olla suorastaan vaarallisia jollekin osapuolelle.

ongelmakoira
Kuva Pixabay

Monet koiran omistajat ottavat yhteyttä eläintenkouluttajaan vasta kun ongelma ei ole vältettävissä tai siitä on tullut jollekin osapuolelle vakavasti haitallinen. Tässä kohtaa moni koira saa lisänimen ongelmakoira. Useat kouluttajat välttävät käyttämästä ongelmakoira -termiä monestakin syystä: se voi aiheuttaa asennemuutoksen koiraa kohtaan ja on tämän vuoksi hyvin leimaava.

Ongelmakoiraa ei ole olemassa

Tämän lisäksi asiaan syvemmin pureuduttaessa paljastuu usein syvempi totuus: ongelma ei ole koiran vaan koiran omistajan. Koira syntyy sellaisena kuin se on, yhdistelmänä perintötekijöitä ja ympäristön vaikutteita ja se toimii tavalla, jonka se kokee siinä hetkessä parhaaksi. Koira ei osaa valmiiksi sopeutua ihmisen maailmaan, varsinkin kun meillä ihmisillä on eri mieltymyksiä sen suhteen, miten koiran pitäisi käyttäytyä. Koiralla on rajallinen määrä ratkaisumalleja ja mikäli nämä kaikki koiramaiset ratkaisumallit ovat ihmisen näkökulmasta ongelmallisia, koiralla on hyvin vähän keinoja toimia ilman opastusta. Usein ongelma ei siis ole koira, vaan koiralla on omistajan näkökulmasta ongelmallista käyttäytymistä. Tämän vuoksi puhun itse eläimellä havaitusta ongelmakäytöksestä, en ongelmaeläimestä.

Ongelmakäytöstä ratkoessa ei pyritä poistamaan mitään tai korjaamaan koiraa. Tarkoituksena on selvittää huolellisesti ongelmakäytöksen syy: miksi koira kokee tarpeelliseksi käyttäytyä niin kuin se käyttäytyy? Moderni ongelmakäytöksen hoitaminen on siis syiden hoitamista, ei ongelman poistamista. Ensimmäisellä käyntikerralla käydään laajasti läpi koko koiran elinkaari ja kaikkia sen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Toisinaan syy voi löytyä varsin yksinkertaisista muutoksista koiran elämänrytmissä, toisinaan tarvitaan pitkäaikaista ja systemaattista kouluttamista.

Ongelmallisen käytöksen korjaaminen

Ongelmakäytöksen poistaminen on haitallista monestakin syystä. Ongelmakäytös on yleensä vain jäävuoren huippu: tapa jolla koira ilmentää jostain syvemmältä kumpuavaa huonoa oloa. Mikäli omistajan näkökulmasta haitallinen käytös poistetaan jollain keinolla (nämä keinot ovat usein hyvin kyseenalaisia, esim. estetään koiraa haukkumasta sitruunapannalla), on melko todennäköistä että koira alkaa ilmentää huonoa oloa jollain toisella tavalla joka voi olla jopa alkuperäistä ongelmallisempi. Mitä pidemmälle tämänlaista kouluttamista jatketaan, sitä huonommin koira voi ja sitä haastavampaa on päästä alkuperäisen syyn lähteelle. Tämä on ennen kaikkea koiran vaientamista ja heikentää siksi koiran hyvinvointia.

Aidosti toimiva kouluttaminen ei heikennä koiran hyvinvointia missään koulutuksen vaiheessa. Koiran omistaja sen sijaan saattaa joutua muuttamaan omia toimintatapojaan merkittävästi. Koiran sopeutuminen ihmisen maailmaan on kiinni pääosin siitä, minkälaiset eväät omistaja koiralleen tarjoaa. Mahdollistaako ihmisen tarjoama elinympäristö, koulutus ja käsittely koiralle sopeutumisen ja hyvän olon?

Kun kohtaat ongelmatilanteen koiran kanssa:

  • Hengitä syvään ja pohdi tilannetta rauhallisessa paikassa. Mikä tarkallaan ottaen on ongelma? Älä pohdi mitä koira teki väärin, vaan mitä haluaisit koiran tilanteessa tekevän?
  • Miten toimit ongelmatilanteessa? Oletko koiralle turvaa lisäävä tekijä vai yltyikö tilanne konfliktiksi?
  • Mieti, voiko omaa toimintaa muuttamalla tehdä tilanteesta toimivan. Ota matalalla kynnyksellä yhteys ammattitutkinnon suorittaneeseen eläintenkouluttajaan (esim. Suomen eläintenkouluttajien jäseniin, jotka sitoutuvat eettisiin sääntöihin), jotta saat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Turun seudulla apua saat eläintenkouluttaja AT Nina Laiholta.

9A39A483-304B-4E51-8D22-114D7092D37C