Lisää luovuutta eläinten pariin

Keksitäänkö jotain uutta?

Eläinmaailma kaipaisi lisää luovaa järkevyyttä. Etenkin hevosmaailma. Uusia ideoita, uusia toteutuksia, uusia suunnannäyttäjiä.

Saku Tuomisen ”Luova Järkevyys”-kirjassa ylistetään arkista luovuutta, halua tehdä asioita eri tavalla, paremmin. Luovuutta pidetään kovin vaikeana käsitteenä, mutta mitä luovuus on?

”Luova ihminen ei jämähdä vaan on utelias. Hän haluaa kehittyä ja kasvaa. Etsiä uusia polkuja.”

”Kyky nähdä, halu tehdä. Joko vähän tai paljon paremmin.”

Useimmat ihmiset pelkäävät kaikkea uutta. Jos jokin on koettu toimivaksi vaikka Saksassa tai Ruotsissa, se voisi ehkä toimia täälläkin. Mutta keksiä jotain ihan uutta, voiko se toimia? Eikö siihen ole syy miksi kukaan ei ole tehnyt niin aiemmin? Ideoita on helppo heitellä, mutta että ottaisi ihan oikeasti jotain uutta käyttöön – se tuntuu työläältä. Se tuntuu pelottavalta. Mitä jos se epäonnistuu?

Luovuuden puute näkyy arjessa, koulussa, työpaikalla, harrastuksissa. Nyt korostan eläinmaailmaa. Kangistumme helposti hyväksihavaittuihin kaavoihin – eikä ne aina ole kovin hyviäkään.

Jos pysähtyisimme kiireen ja stressin keskellä, voisimme alkaa tarkastella ympäristöämme, eläimiämme, koulutusmetodejamme. Toimiiko kaikki hyvin, myös eläimen kannalta? Voisiko toimia vielä vähän tai paljon paremmin?

”Englantilaisen tutkimuksen mukaan 4-vuotias tyttö kysyy keskimääri noin 390 kysymystä päivässä.” Kysymysten määrä laskee iän kasvaessa. Meistä tukitaan kysymysten tulva. Koulu- eikä työpaikkajärjestelmämme tuo kysymyksiä, vaan vastauksia. Asia on näin kuin se on ja piste.

Seuraamme herkästi valtavirrassa epäonnistumisten pelossa. Mitäpä jos kokeilisimme mennä välillä vastavirtaan, kysyä niitä inhottavia kysymyksiä? Tämä ihmiskunta on ollut monesti väärässä ennenkin, karmivilla tavoilla. Se että moni ihminen kannattaa jotain asiaa, ei tarkoita että se on absoluuttinen totuus. Voimme yrittää avata sisäisen kysymystulvamme ja katsoa maailmaa uusin silmin. Monet suurimmat innovaatiot ovat syntyneet tällaisten kysymysten kautta.

Minä olen varma, että jonain päivänä tulemme nauramaan osalle nykypäivän eläinten koulutusmetodeistamme. Nyt jo tutkittu tieto osoittaa eläinten älykkyydestä ja tunne-elämästä aivan uusia ulottuvuuksia, joita hyödyntämällä saamme eläimistämme paljon suuremman potentiaalin käyttöömme, kun se valjastetaan oikein.

Minä olen kuullut että hevoseni on mahdoton. Jackrusselinterrieri on vaikea ja sitä ei voi pitää vapaana. Temperamenttisella hevosella ei voi mennä kuolaimetta, ei kaulanarulla, eikä se ainakaan voi oppia niillä oikeaoppisesti asettumaan tai tekemään kouluratsastuksen liikkeitä. Ei niillä voi mennä kaupungin keskustassa (kyllä muuten voi!). Ei hevosia voi pitää vapaana, ei ainakaan siellä keskusta-alueella. Jos lopetetaan vähättely ja aletaan uskoa itseemme ja eläimiimme vähän enemmän. Kokeillaan. Yritetään. Järkevyyden rajoissa, mitä ikinä se tarkoittaakaan.

Koiramaailman upeana esimerkkinä toimii Rajavartiolaitos, joka on muuttanut koulutusmenetelmänsä pääsääntöiseen positiivisen vahvisteen käyttöön:

”Rajavartiolaitos pyrkii kouluttamaan virkakoiransa niin, että oppiminen on stressitöntä myös koiralle. Eläintensuojelijat ja -kouluttajat pitävät esimerkkiä tärkeänä myös tavallisille koiraharrastajille. Rajavartiolaitoksen kouluttajan mukaan väkivalta koulutuksessa ei kuulu nykyaikaan.”

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-8385701

Rakkautta ja rauhaa (sekä luovuutta) sunnuntaihinne ❤️

Nina

Yle:n lainausta lukuunottamatta lähteenä Saku Tuomisen Luova järkevyys – suosittelen lämpimästi!

In English:

Could we invent something new?

The world of animal trainers could use some more creative intelligence. Especially the world of horsetrainers. New ideas, new ways to do things, new people to guide us.

The book ”Creative Intelligence” by Finnish author Saku Tuominen is about being creative in everyday life, wanting to do things differently. People consider creativity as something really hard to understand. So what is creativity?

”A creative person doesn’t get stuck, but is curious. He wants to get better and grow better. Find some new paths.”

”To be able to see, to be able to do. Either a little or much better.”

Most of the people are afraid of everything new. If something is known to be working well in other places, it might work here too. But to invent something brand new – is it even possible? Isn’t there a reason why someone else haven’t already invented it? It is easy to throw out some ideas, but to actually start doing something new, it seems hard. It feels scary. What if I fail?

The lack of creativity can be seen in everyday life, in school, at work, everywhere. I am talking mostly about the world of animal training. We get stuck doing the same things all over again, even if they are not even that good.

If we could just stop for a minute in the middle of all this stress and rush we could start re-examining our environment, our animals and our training methods. Is it all working well, for the animal as well? Could we do something a little bit better, or much better?

”According to an english study a 4-year old girl asks the average of 390 questions per day.” The number of asked questions decreases when we grow up. The society wants us to stop asking questions. We only need to know the answers. It is what it is.

We start going easily with the mainstream because we don’t want to fail. What if we just tried to go upstream for a change and started asking for those nasty questions? This mankind has been wrong many times before, several times, in horrible ways. The fact that many people support the same thing does not mean it is the absolute truth. We can try and open up our inner flood of questions and try to look at the world in different ways. Most of the biggest innovations has been born with these kinds of questions. What could I do better? What could I do differently?

I am sure that some day we are going to be laughing at our training methods we are using today. The studies already show us that animals are extremely intelligent and they have real feelings that we could start using in different ways, if we just used the right tools.

I have heard that my horse is impossible. A Jackrusselterrier is difficult and it cannot be kept loose. A horse with a temper can not be ridden bitless or with a neck rope. It definitely can not learn to bend with a neck rope or to do dressage with a bitless bridle. You can not ride to city centre with your horse on a bitless bridle. You can not keep your horse loose, especially at the city centre. What if we just stopped underestimating ourselves and our horses and started believing ourselves and our animals a little bit more. Let’s try doing something more.

A great example of a big change is the Finnish border guard, who has started using mostly positive reinforcement while training their dogs:

”The border guard intends to train their dogs in a way that it is stress-free also for the dog. The protecters and the animal trainers do consider this as an important example for common men as well. According to the border guard trainer violence is not a part of modern animal training.”

Piece and love (and creativity) to all of You <3

Translated by Nina Laiho. Sources: yle.fi and Saku Tuominen’s book Luova Järkevyys

Vastaa