Hevosen oppiminen

Hevosen oppiminen ja sen hyödyntäminen

Hevosen kouluttaminen perustuu siihen, että hevosen käytöstä halutaan muuttaa tai sille halutaan opettaa jokin uusi käytös. Kaikki hevosen kanssa tekeminen on kouluttamista, sillä hevosen oppiminen ei lopu koskaan. Vaikka ei haluaisi varsinaisesti ryhtyä hevosen kouluttajaksi, mitä paremmin ymmärtää hevosen oppimista, sitä paremmin voi vaikuttaa hevosen käytökseen ja sitä kautta saavuttaa asiat joita itse hevosen kanssa haluaa.

Hevosen käytösten takaa löytyy tunteet, samoin kuten ihmistenkin. Tunteet toimivat motivaationa, jotka saavat hevosen toimimaan. Hevonen pyrkii saavuttamaan asioita jotka ovat sille miellyttäviä ja välttämään asioita jotka ovat epämiellyttäviä.

Hevonen tekee aina sen mikä on sille kannattavaa

Kun hevosen käytöstä halutaan muuttaa toisenlaiseksi, uuden käytöksen pitää olla sille kannattavaa. Jos uusi käytös ei ole sille kannattava, hevonen ei muuta käytöstään. Hevonen päättää itse mikä on sille kannattavaa, mutta kun kouluttaja oppii ymmärtämään hevosen näkökulmia ja tunnistamaan tunteita, voi vaikuttaa siihen miten hevonen käyttäytyy jatkossa.

Hevosen käytökseen vaikuttaa sen lajityypilliset käytökset, perimä, terveydentila sekä asiat jotka se on jo historiansa aikana oppinut. Hevosen oppiminen alkaa heti syntymän jälkeen, jolloin se alkaa omaksua palautteita ympäristöstään. Tällaisia palautteita ovat:

Vahvisteet

= miellyttävät asiat jotka vahvistavat eli lisäävät hevosen käytöstä, vahvisteista seuraa miellyttäviä tunteita

Rankaisut

= epämiellyttävät asiat jotka vähentävät hevosen käytöstä, rankaisusta seuraa negatiivisia tunteita

Hevosen päällä oleva tunne voi laukaista jonkun käytöksen, mutta käytös voi myös aiheuttaa tunnetilan muuttumisen. Käytöksestä seuraavan tunnetilan aiheuttaa tunne-ehdollistuminen. Hevonen oppii siis tietyn tunteen samalla kun se suorittaa jotain käytöstä. Hevosella erityisen voimakasta on pelko-ehdollistuminen, koska se on saaliseläin ja oppimalla herkästi pelottavat asiat niitä voi välttää tulevaisuudessa säilyäkseen hengissä. Pelko-ehdollistunut hevonen yhdistää paikat, käytökset ja asiat joskus esiintyneeseen pelon tunteeseen jatkossakin, vaikka syytä pelolle ei siinä hetkessä olisi.

Tunne-ehdollistumista voi hyödyntää hevosen koulutuksessa hyvällä tavalla. Kun hevonen oppii tiettyjä käytöksiä rennossa mielentilassa, käytösten suorittaminen jännittävässä tilanteessa voi rauhoittaa hevosta, koska se on oppinut että kyseisiä käytöksiä tehdään turvallisessa tilanteessa, rennossa mielentilassa.

Pelko ja stressi oppimisessa

Pelko on hevosen selviytymisen kannalta tärkeä tunne. Koska hevosella on heikot puolustautumismahdollisuudet petoeläintä vastaan, tehokkaampaa on ollut vältellä paikkoja joissa voi ajautua kohtaamiseen pedon kanssa. Hevonen on kehittynyt pelkäämään herkästi paikkoja, asioita ja tilanteita jotka voivat ajaa sen tilanteeseen jossa se joutuu syödyksi. Tämä ominaisuus säilyy hevosessa edelleen, vaikka hevonen elääkin ihmisen tarjoamassa turvassa.

Pelko tunteena opettaa hevosta välttämään jotain asiaa, tapahtumaa, käytöstä tai paikkaa. Pelko voi ulottua myös ihmiseen, jos koulutusmetodina käytetään hevosen pelkoa lisääviä keinoja. Pelko aiheuttaa hevosessa stressiä, joka aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia niin henkisesti kuin fyysisestikin. Jatkuvasti pelkäävä ja stressaava hevonen voi muuttua pessimistiseksi ja lopulta ajautua pahimmillaan opittuun avuttomuuteen, eli sulkeutua. Tällainen hevonen kokee että millään mitä se tekee, ei ole merkitystä itsensä kannalta, eli se ei pysty vaikuttamaan lainkaan asioihin joita sille tehdään. Opitusti avuton hevonen voi näyttää rauhalliselta, mutta sellaisen hevosen stressitaakka on valtavan suuri.

Innokas, motivoitunut hevonen

Hevonen voi olla myös utelias, optimistinen ja äärimmäisen motivoitunut. Hevonen joka oppii että ihmisen kanssa tehtävät asiat ovat sille miellyttäviä ja se pystyy hallitsemaan elämäänsä tarpeeksi, työskentelee ihmisen kanssa mielellään vaikka kaikki sille tapahtuvat asiat eivät olisikaan mukavia.

Motivoitunut ja innokas hevonen kykenee olemaan utelias vähän jännittävienkin asioiden äärellä, se kohtaa uudet asiat optimistisesti ja pystyy suorittamaan tarvittavat tehtävät hyvin. Optimistinen hevonen palautuu stressistä hyvin ja pysyy terveenä helpommin. Eniten hevosen mielentilaan vaikuttaa sen elinolot sekä ihmisen koulutustavat. Innokas, motivoitunut hevonen kokee olevansa turvassa valtaosan ajasta ja viettää mielellään aikaa ihmisen kanssa.