Hevonen

Hevonen eläimenä

Hevonen on sosiaalinen, kohtelias saaliseläin. Hevonen tukeutuu mielellään laumaansa ja pyrkii välttämään konflikteja laajalla elekielellään, jos se on suinkin mahdollista. Luonnossa hevonen viettää valtaosan päivästään syöden ja vaeltaen käynnissä laumansa mukana, mutta ihmisen omistuksessa joutuu sopeutumaan luonnollisesta poikkeaviin olosuhteisiin.

Mitä hevonen tarvitsee?

Eläinsuojelulaki edellyttää että eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Yhä tärkeämmäksi nostetaan myös eläimen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joten tulevaisuudessa hevosia koskeva laki on toivon mukaan aiempaa tiukempi, jotta hevosen lajityypilliset tarpeet voidaan täyttää tehokkaammin.

Hevosta koskevat lait voit lukea täältä. Laki ei edellytä tällä hetkellä täyttämään kaikkia hevosen tarpeita, jolloin hevosen hyvinvointi heikkenee. Mitä hevonen oikeasti tarvitsee voidakseen hyvin?

Lauma on tärkein

Hevoselle kaikkein tärkeintä on yleensä lauma. Lauma tarjoaa hevoselle turvaa ja vakautta jopa vähän hankalissa olosuhteissa. Lauman tulisi olla mahdollisimman tasapainoinen, jotta kaikki pääsevät käsiksi ruokaan, juomaan ja lepäämään. Toisinaan tasapainoinen lauma on vaikea järjestää ja tällöin kannattaa pitää huolta tarpeeksi suuresta tarhasta ja resurssien runsaudesta. Aitojen sisällä olevalla laumalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua jollain tavalla elämäänsä, vaikka vapaudessa ne saattaisivat ajautua toisistaan erilleen. Jos joku hevosista on jatkuvasti stressaantunut, ei lepää tai saa syödäkseen, kannattaa harkita kahta erillistä laumaa.

 

Luonnossa tammat elävät yhden orin haaremissa, kasvattaen varsojaan 3-vuotiaaksi. Varsat hakeutuvat vieroituksen jälkeen uuden orin haaremiin, pyrkivät muodostamaan oman haareminsa tai viettävät aikaa poikamieslaumassa muiden orien kanssa. Tammojen ja ruunien pitämistä yhdessä kannattaa harkita tarkasti, sillä toisinaan niiden sopeutuminen ei ole mahdollista koska tilanne on niille niin epäluonnollinen.

Hevosille on tärkeää päästä kosketuksiin toisten hevosten kanssa, pystyä rapsuttelemaan hyvien ystävien kanssa ja tarvittaessa leikkiä.

Laumassa hevoset kommunikoivat hienovaraisin elein ja ne pyrkivät välttämään konflikteja kaikin mahdollisin tavoin. Jos laumassa esiintyy konflikteja ja aggressiivisuutta, kannattaa pohtia onko tilaa tarpeeksi ja riittääkö kaikille tarpeeksi ruokaa, juomaa ja muita resursseja.

Ruokaa jatkuvasti pieninä määrinä

Hevosen tulisi saada ruokaa pieniä määriä pitkin päivää. Ihanteellinen ruokintaväli olisi maksimissaan 4 tuntia ympäri vuorokauden, mutta ihmisvoimin ruokintaväliä on vaikea ylläpitää. Ruokinnan automatisointi säästää aikaa, vaivaa ja pitkässä juoksussa jopa rahaa sekä edistää huomattavasti hevosen hyvinvointia jos ruokintavälejä voidaan tihentää. Myös vapaasti saatavilla oleva heinäruokinta voi olla hyvä vaihtoehto yksilöille, joiden lihavuusastetta voidaan hallita.

hevonen

Harvat ruokintavälit lisäävät hevosen stressiä ja aiheuttavat herkästi ruoansulatuselimistön ongelmia, esimerkiksi mahahaavaa. Hevosen ruoansulatuselimistö sulattaa ruokaa jatkuvasti, kuten luonnossa eläessä olisi tarpeen.

Runsas syömisen määrä luonnossa aiheuttaa hevoselle jatkuvan pureskelun tarvetta. Patoutunut pureskelun tarve saattaa aiheuttaa vierasesineiden, esimerkiksi puun purentaa sekä ihmiseen kohdistuvaa puremiskäytöstä.

Lihavuus hevosella

Lihavuus lisääntyy ihmisen elintasosairautena, mutta näin vaikuttaisi olevan myös hevosella. Hevosetkin ovat yksilöitä, joiden aineenvaihdunta on luotu erilaisiin oloihin. Lihavuus voi aiheuttaa hevosille monia sairauksia, jotka vaarantavat niiden terveyden. Painonhallinnan sääntö on teoriassa yksinkertainen, mutta käytännössä haastava: hevosen tulee kuluttaa liikkuessa enemmän energiaa kuin se syö.

Monille ensimmäinen ajatus on alkaa liikuttaa hevosta raskaasti hikeen. Ylipainoisen hevosen raskas valmentaminen aiheuttaa herkästi tuki- ja liikuntaelimistön rasittumista, joka voi johtaa nivelten, lihasten ja jänteiden vaurioihin sekä luiden haurastumiseen.

Suuri, aktivoiva tarha ja pitkäaikainen käyntiliikunta ovat parhaita tapoja lähteä laihduttamaan hevosta. Heinää kannattaa tarjota pienissä määrissä mahdollisimman usein ja suosia heinäruokinnan ohessa olkea täyttämään pureskelun tarvetta.

Hevonen on luotu liikkumaan

Hevonen on rakennettu liikkumaan ruoan, juoman ja turvan perässä ympäri vuorokauden. Hevonen lepää ja nukkuu vain noin 4 tuntia vuorokaudessa pienin pätkin, toisinaan seisten mutta se tarvitsee lepoa myös maaten. Loppuajan hevonen kävelee rauhallisesti syöden ja toisinaan pyrähtää koko lauman voimin laukkaan paetakseen tai harjoitellakseen pakenemista.

Karsinassa asuminen ja pieni tarha rajoittavat hevosen liikkumista huomattavasti, jolloin sen tuki- ja liikuntaelimistö saattaa kangistua ja liikkumisen tarve patoutua. Liikkumisen tarpeen patoutuminen aiheuttaa hevoselle turhautumista, joka saattaa purkautua pelokkaana käytöksenä, yrityksinä purkaa turhautumista pakenemalla esimerkiksi taluttaessa tai ratsastaessa ja stereotyyppisenä käyttäytymisenä.

Pihatto, joka mahdollistaa hevosen liikkumisen ympärivuorokautisesti edistää hevosen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä vähentää stressiä. Pihattotarhan koolla on myös suuri merkitys, pieni pihattotarha aiheuttaa myös liikkumisen tarpeen patoutumista. Mitä monipuolisempi, aktivoivampi ja suurempi tarha hevosella on, sitä paremmin se pääsee toteuttamaan luonnollisia tarpeitaan. Lue lisää aktivoivasta hevosen tarhasuunnittelusta.

Monipuolinen liikunta

Hevosen omaehtoinen liikunta aktivoivassa tarhassa on paras pohja hevosen peruskunnolle ja hyvinvoinnille. Ihmisen tarjoama liikunta voi edistää hevosen terveyttä entisestään tai heikentää sitä tehokkaasti. Hevosta ei ole luotu kantamaan painoa selässään, joten ratsastuskäytössä oleva hevonen tulee opettaa liikkumaan niin, että se pystyy terveellisesti kannattelemaan itseään ja ratsastajaansa.

Hevosen rasitusvammat (esim. nivel- ja jännevauriot) ovat seurausta hevoselle sopimattomasta valmennuksesta. Monipuolinen, vaihtelevilla pohjilla ja vaihtelevasti hevosen kehoa rasittava liikunta voi auttaa hevosta pysymään hyvässä lihavuus- ja lihaskunnossa, elastisena ja hyväntuulisena. Myös hevosen palautumisella on suuri merkitys sen terveyden suhteen, hevosen tulisi saada tarpeeksi lepoa rasituksen vastapainoksi.

Lue lisää hevosen terveyttä edistävästä liikutuksesta ja liikkumistavasta: