Eläimen oppiminen

Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä

Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä

Vanha koira ei opi uusia temppuja?
⠀⠀⠀⠀⠀
Oppiminen on mielenkiintoinen prosessi, jossa käyttäytymisrepertuaariin omaksutaan jotain uutta. Monet oppimisen perusperiaatteista ovat itse asiassa samanlaisia ihmisillä ja muilla nisäkkäillä, mutta myös eläinlajin ja yksilölliset erikoispiirteet vaikuttavat oppimiskykyyn.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikä on yksi oppimiseen vaikuttava tekijä, mutta ei suinkaan tarkoita etteikö vanha eläin voisi oppia uusia asioita sujuvasti. Yksilöstä riippuen esimerkiksi aistien, muistin tai fyysisen kunnon rappeutuminen voivat hidastaa oppimisprosessia, mutta sopeutumalla eläimen tarpeisiin voi päästä loistavaan lopputulokseen. Oppiminen ei lopu niin kauan kuin on elossa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Iän lisäksi oppimiskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
📍Yksilön kehitys ja sen häiriöt
📍Herkkyyskaudet
📍Ravitsemus ja puutostilat
📍Terveyden tila
📍Sosiaalinen oppiminen
📍Turvallisuuden tunne (stressi)
📍Perimä
📍Pitkäaikainen mielentila
📍Ympäristö
📍Ympäristön palautteet (vahviste, rankaisu)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Emme voi muuttaa kaikkea eläimen historiassa, mutta voimme vaikuttaa siihen mitä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuu. Oppimista ei voi sammuttaa, mutta oppimalla kouluttamisen perusteita ja eläinlajin erityispiirteitä voimme oppia ymmärtämään mitä eläin oppii milloinkin ja muuttamaan sitä tarvittaessa meille hyödylliseen suuntaan.
⠀⠀⠀⠀⠀
Ymmärtämällä enemmän saamme lisää hallinnan tunnetta eläimen suhteen ja tällä lisääntyneellä hallinnan tunteella voimme tehdä hyvää: esimerkiksi antaa eläimelle myös lisää hallintaa omaan elämäänsä

Vastaa