Eläimen oppiminen, Hevosen käyttäytyminen, Hevosen koulutus

Negatiivinen vahviste ei ole palkkio

Aiemmassa kirjoituksessa käsiteltiin positiivisen vahvisteen eli palkkion käyttämistä eläinten koulutuksessa. Palkkioksi määritellään jokin asia, joka aiheuttaa eläimelle hyvää oloa ja iloa. Paineen poistuminen ei ole palkkio.

Tunteet kaiken takana

Paine ja paineen poistuminen on vielä yleisin tapa kouluttaa ja käsitellä hevosta. Paineen (epämiellyttävä asia) avulla hevonen pyrkii keksimään keinon päästä siitä eroon ja kun hevonen toteuttaa ihmisen toivoman käytöksen, se pääsee paineesta eroon eli paine poistuu (myötäys, negatiivinen vahviste). Taitavalla kouluttajalla hevonen oppii toistojen avulla millä käytöksillä se pääsee paineesta eroon. Tämä ei kuitenkaan aiheuta hevoselle iloa ja hyvää oloa, vaan helpotuksen tunteen.

Paineen lisääminen voi aiheuttaa esimerkiksi lievää ahdistusta, pelkoa tai turhautumisen tunteita. Nämä tunteet voivat vahvistua jos kouluttaja ei kykene selvästi opettamaan hevoselle, miten paineesta pääsee eroon. Pahimmillaan jatkuva turhautumisen ja pelon kierre voi ajaa hevosen opittuun avuttomuuteen, jolloin hevonen kokee ettei mikään sen käytös voi ratkaista paineen alaisena olemista. Opittuun avuttomuuteen voi johtaa myös muut asiat.

Positiivisella vahvisteella aivojen mekanismi muuttuu

Kun hevosta koulutetaan positiivisella vahvisteella, paineesta tulee vihje. Ennalta koulutettu paine siis kertoo hevoselle että sillä on mahdollisuus saavuttaa palkkio. Kyse on täysin erilaisesta mekanismista hevosen aivoissa, sillä hevonen ryhtyy tavoittelemaan resurssia (SEEKING-järjestelmä).

Pitää muistaa, että ympäristön palaute (positiivinen vahviste/negatiivinen vahviste/positiivinen rankaisu/negatiivinen rankaisu) määräytyy sen mukaan, miten hevonen sen kokee. Ruoka ei ole hevoselle positiivinen vahviste, jos se ei halua syödä. Pohkeiden irtoaminen kyljistä ei ole negatiivinen vahviste, jos ohjat vetävät edelleen ja se tuntuu hevosesta todella epämiellyttävältä. Paine ja paineen poistuminen ovat tärkeitä elementtejä hevosen koulutuksessa, mutta ne eivät tuo välitöntä lisäarvoa hevosen hyvinvointiin.

Pitääkö kaikkien käyttää positiivista vahvistetta?

Ei pidä. Silti on tärkeää, että eläinten kanssa toimivat ihmiset oppivat ymmärtämään mekanismeja käyttäytymisen takana. Eläimen käsittely opettaa eläimelle aina jotain ja jos ei tiedosta mitä eläin voi oppia, voi tulla opettaneeksi haitallisia asioita. Eläinten käyttäytyminen ei ole sattumanvaraista. Mikäli eläimen käyttäytymistä ei ymmärretä, on riski että eläimen hyvinvointi vaaraantuu väärinymmärrysten vuoksi.

Negatiivisen vahvisteen käyttö on hyödyllistä osata, vaikka keskittyisi positiivisen vahvisteen käyttöön. Jos käyttää pelkkää negatiivista vahvistetta, on hyvä ymmärtää mitä se eläimen näkökulmasta tarkoittaa.

Positiivisen vahvisteen käyttö vaatii sekä ihmiseltä että eläimeltä runsaasti harjoittelua, sillä sen tehokkuus voi saada eläimen oppimaan myös haitallisia asioita. Kouluttamisessa vastuu onnistumisesta on kuitenkin aina kouluttajalla eli ihmisellä. Positiivisen vahvisteen kanssa käsi kädessä kulkee aina negatiivinen rankaisu – mahdollisuus palkkion poistumiselle. Palkkion poistuminen aiheuttaa eläimelle turhautumista, jos se ei ymmärrä miksi palkkiota ei voi saavuttaa. Mikäli kouluttaja ei tiedosta negatiivisen rankaisun olemassaoloa, voi syntyä tilanteita joissa tarkoitusperä on lisätä iloa, mutta eläin kokee tilanteen erittäin turhauttavaksi.

Lue lisää: