Hevosen käyttäytyminen, Hevosen koulutus, Hevosen ongelmakäytös

Miten suhtautua epätoivottuun käytökseen? Osa 1: Epätoivotun käytöksen syyt

32266912_10213011322261211_6113978377847177216_n
Kuriton vai opittu pelko?

Epätoivottu käytös

Tässä tekstisarjassa käsittelen epätoivottua käyttäytymistä, siihen suhtautumista ja hyödylliseksi kokemiani hevosen ja ihmisen yhteistyötä kehittäviä työkaluja epätoivottujen tilanteiden varalle. Tässä yhteydessä epätoivotuksi käyttäytymiseksi määrittelen minkä tahansa odotusten vastaisen käytöksen, kuten pidätteestä ohjille nojaamisen, karsinaan mennessä ihmisen vaatteiden tutkiminen, taluttaessa toisista hevosista kiinnostuminen tai askeleen kiirehtiminen. Eli aihe ei käsittele vielä pidempiaikaisesta sopeutumisen puutteesta kielivää ongelmakäyttäytymistä. Ihmisen kannalta epätoivottu käyttäytyminen on aina subjektiivinen kokemus eli kukin tulkitsee itse kunkin hevosen kohdalla miksi kyseinen käytös ei sopinut juuri kyseiseen tilanteeseen.

Hevosen motiivit

Vaikka usein ohjeena on epätoivotun käyttäytymisen huomiotta jättäminen, jatkuvan epätoivotun käyttäytymisen kanssa kuitenkaan tarvitse pärjätä osoittaakseen olevansa taitava villihevosen kesyttäjä. On syytä välttää leimaamasta hevosta syntyjään itsepintaisesti vialliseksi luonteeltaan sillä se miten ajattelemme näkyy myös teoissamme hevosta kohtaan. Hevonen on aina lähtökohtaisesti hyvää tahtova eläin. Vanhemmilta saadut geenit eivät määritä hevosen koko luonnetta vaan myös elinympäristöllä ja ihmisen toiminnalla on merkittävä vaikutus hevosen käyttäytymisen muokkaantumiseen joka ikinen päivä koko elinkaaren ajan.

32538510_10213011356342063_4381959943025065984_n
Keskeytä, jos hevonen jännittyy

Hevosella on aina syy käytökseensä eikä se koskaan tahallaan testaa ihmisen pinnan pituutta. Se tavoittelee itselleen yleensä palkitsevuutta tai helpotusta lisääviä seuraamuksia, mutta ei lähtökohtaisesti halua pahaa toisille, vaikka hevosmaisella käyttäytymisellä olisi ihmiselle negatiivisia sivuvaikutuksia. Epätoivottu käyttäytyminen voi johtua esimerkiksi vireystilan kohoamisesta, ympäristöön tottumattomuudesta, tehtävän tai apujen osaamattomuudesta, yksittäisistä häiriöistä, palkintojen mahdollisuudesta, ristiriidoista, epämukavuudesta, pelosta tai kivusta. Hevosen motiivilista voi olla yllättävän pitkä ja vaihtua hetkessä. Lisäksi on useita muita syitä, jotka eivät rajoitu edellä mainittuihin vaan jokainen tilanne on yksilöllinen.

32313080_10213011358022105_9154557594096893952_n
Omaehtoisuus, toiminnan ennakoitavuus ja positiiviset kokemukset lisäävät hoitomyöntyvyyttä

Usein epätoivotulta vaikuttava käyttäytyminen on vain hevosmaisen reipasta eikä hevonen ole välttämättä oppinut pysyvästi toimimaan ihmiselle hyödyllisellä tavalla. Kuitenkin näitä tilanteita voi yhdistää luontainen itsehillinnän puute ja ihmisen kanssa tarvittavien taitojen osaamattomuus ennalta oletettuja taitoja vaativissa tilanteissa. Hevosen aivojen etuotsalohko (vastaa esimerkiksi tietoisesta toiminnanohjauksesta ja loogisesta päättelystä) on vähemmän kehittynyt kuin ihmisellä. Siksi monia epätoivotun käytöksen ilmentymiä vähentävä itsehillintä on yksi vaikeimmista, mutta myös yksi tärkeimmistä turvallisuutta lisäävistä taidoista.

Epätoivottua käyttäytymistä, kenelle?

Hevonen ei aina peittele reaktioitaan, mikä saatetaan tulkita röyhkeydeksi, ja vastaan hankaaminen olivatpa hevosen aikeet hyväntahtoiset tai aggressiiviset ei kuulu hyvän yhteistyön tavoitteisiin. Jokainen hevosen kanssa toimiva haluaa varmasti tehdä parhaansa saadakseen hevoselle viestinsä ymmärretyksi ja takkuileva keskusteluyhteys, käyttäytymisen ilmeneminen ihmiselle täysin käsittämättömällä tavalla tai epäonnistumisten näkyminen muille voi nostaa esimerkiksi turhautumisen, pelon tai häpeän tunteita pintaan. Varsinkin, jos toiminta oman hevosen kanssa on sosiaalisen arvostelun alla.

Joskus epätoivottu käyttäytyminen haittaa kuitenkin juuri hevosta itseään, mikä on ilmeinen hyvinvoinnin kannalta tarkasteltava seikka. Esimerkiksi ”tammamaisen” käyttäytymisen pohjalla ei ole hevoselle itselleen miellyttävä olotila vaan selkeä kieltäytymisen, vastustelun tai puolustautumisen merkki. Vastustelevaa käyttäytymistä kohdatessaan pitäisi aina miettiä miksi hevonen vastustelee. Ei ole haitaksi tarkistaa vaikkapa terveydentilaa tai varusteiden sopivuutta varmuuden vuoksi. Pienten ja suurien eleiden hevosenlukutaito sekä yksilölle normaalin ja epänormaalin käyttäytymisen erottelu ovat mittaamattoman arvokkaita hyvinvoinnin ja yhteistyön työkaluja jokaiselle hevosihmiselle!

32313838_10213011453704497_934588538626768896_n
Hevosen valinta ei ole joka tilanteessa ihminen – eikä se ole henkilökohtaista

Kirjoittaja Heta Rautiainen on loputtoman utelias eläintenkouluttaja AT:n ja Biolääketieteen opiskelija sekä hevosen hyvinvointia korostavan Heportteri-lehden aputoimittaja, joka on kiinnostunut siitä kuinka hevosarkea ja hevosen suorituskykyä voidaan helpottaa tehokkailla keinoilla hevosen näkökulma ja hyvinvointi huomioiden. Jos kaipaat asiantuntevaa koulutusapua Kainuun alueella, ota yhteyttä sähköpostitse heta.rautiainen@hotmail.com!

Vastaa