Eläimen oppiminen, Hevosen koulutus

Kohdetyöskentely

kohdetyöskentely
Kuva: Anni Jauhiainen

Targeting/target training eli kohdetyöskentely on mainio koulutustyökalu positiivisen vahvisteen käyttöön yhdistettynä. Toiminnan aikaansaamisen keinona se on yleisesti käytössä esimerkiksi eläintarhassa, joissa joidenkin eläinten koskeminen voi olla täysin mahdotonta. Eläintarhassa kohdetyöskentelyä voidaan hyödyntää eläinten ohjaamisessa kalterien läpi, luoksetulon opettamiseen, eläinlääkärin toimenpiteisiin ja moneen muuhun vaativaankin tilanteeseen. Kohteen käyttö on suositeltavaa myös harraste-eläinten kanssa arjen perustaitojen ja erikoistilanteiden sujuvuuteen. Hyvä kohdetyöskentely voi toimia eläimen hyvinvointia parantavana virikkeenä.

Kohdetyöskentely kouluttajan välineenä

Kohde on hyvin monikäyttöinen väline. Eläin voidaan kouluttaa siihen, että kohteella tehdään monia erilaisia tehtäviä. Itse käytän selkeästi erilaisiin tehtäviin eri kohdetta. Hevosten kanssa käytössä on monta eri muotoista ja -väristä kärpäslätkää sekä joitain käsillä tehtäviä vihjeitä, jumppamatto kohdealustana jne. Koirien kanssa käytössä on kädellä tehtäviä vihjeitä ja erilaisia mattoja kohdealustana. Erilaisia tapoja käyttää kohdetta:

 • Starttinappula: eläin antaa luvan jonkin toimenpiteen suorittamiselle. Eläin voi esimerkiksi pitää nenäänsä kiinni kohteessa niin kauan kun jatkaminen on sen mielestä siedettävää tai mukavaa.
 • Seuraamisen, luoksetulon tai suunnan ohjaamisen väline: eläin seuraa nenällään tai päällään kohdetta. En pidä itse välttämättömänä että eläimen pitää näissä aina koskea kohdetta, riittää että tulee tietyn etäisyyden päähän kohti.
 • Alusta: eläin tulee kokonaan tai osittain kohteen päälle. Voi toimia hyvin esimerkiksi rauhoittumisalustana tai jumppaamisen välineenä.
 • Kehon ohjaus (Body target): eläin tuo jonkin kehonosansa kohti kohdetta. Tämä voi toimia hyvänä apuna paitsi hoitotoimenpiteissä, myös erinomaisena jumppana ja lisäämään kehotietoisuutta.
 • Siedättäminen: jos eläin on jo oppinut pelkäämään jotain, kohdetta voidaan käyttää apuna siedätyksessä.

Käytännössä vain taivas on rajana sille, mitä kohdetyöskentelyn avulla voi eläimelle opettaa. Kohde tarjoaa hienon mahdollisuuden saada eläimestä aktiivisemman tekemään aloitteita. Kohdetyöskentely voi olla hyvä tapa oppia kouluttamisen perusteita sekä aloittelevalle kouluttajalle että eläimelle, joka ei ole oppinut oppimaan. Kohde voi auttaa keskittymään paremmin, sillä se tuo harjoitteluun yksinkertaisuutta ja selkeyttä.

Kohdetyöskentely ja omaehtoisuus

Hyvässä koulutuksessa eläimen omaehtoisuus on aina mukana. Omaehtoisuutta voi lisätä monella tavalla, mutta keskeistä on huomioida eläimen valintoja ja valitsematta jättämisiä. Tärkeintä kohdetyöskentelyssä on, että eläin saa päättää haluaako se lähestyä kohdetta vai ei. Koulutus kannattaa tehdä ainakin aluksi niin, että eläin on vapaana, jolloin sillä on mahdollisuus poistua koulutustilanteesta haluttaessaan. Eläimelle voidaan opettaa tavoitekäytöksen rinnalle vaihtoehtoiskäytös, jota se saa tarjota jos eläin kokee kohdetehtävän kannattamattomaksi. Vaihtoehtoiskäytöksestä seuraa myös vahviste. Jos eläin alkaa toistuvasti valita vaihtoehtoiskäytöksen kohteen sijaan, kouluttajan kannattaa pysähtyä pohtimaan miten eläintä voi motivoida lisää.

Eläimen ollessa kiinnisidottuna tai ahtaassa tilassa, on tarjottava eläimelle edelleen valinnan mahdollisuuksia. Kiinnisidotun eläimen tunnetilojen seuraaminen vaatii kouluttajalta erityistä tarkkuutta, sillä eläimen on vaikea poistua paikalta niin haluttaessaan. Huolehdi että eläimellä on taito ja oikeus ilmaista tarve tauolle tai harjoittelun lopettamiselle.

Hevonen ja kohdetyöskentely

Koirapuolella kohteen arvo koulutusvälineenä alkaa olla melko tunnettu, mutta se on hevospuolella vielä vieraampi väline. Kohteesta on hyötyä monissa tehtävissä, myös ratsastuksessa.

Hevosta varustaessa nenäkosketusta voi käyttää starttinappulana, varusteita kohteina, hyödyntää kehon ohjausta selkäännousujakkaralle tullessa ja kouluttaa hevosen perustaidot liikkeelle lähdöstä peruutukseen kohteen avulla. Hevonen voi hyötyä rauhoittumisalustasta sekä erilaisista jumppamahdollisuuksista joita kohteen avulla voi toteuttaa.

Kohdetyöskentelyssä alkuun

Kouluttaessa huomioitavaa:

 • Korkea vahvistetiheys uutta aloittaessa: liitetään kohdetyöskentelyyn heti runsaasti onnistumisen fiiliksiä. Kohde on aluksi eläimelle merkityksetön väline, johon alamme ladata miellyttäviä tunteita.
 • Rento mielentila: osa kohdetehtävistä voi toimia rauhoittavina turvatehtävinä vaativassa paikassa, jos eläin on oppinut että kohdetyöskentely on miellyttävää (tunne-ehdollistuminen).
 • Kouluttajan motoriikka: kun kohteella ei esitetä pyyntöä, kohde viedään pois näkyvistä.
 • Omaehtoisuus: eläin on vapaana ja saa poistua halutessaan tai eläimelle koulutetaan vaihtoehtokäytös, josta eläin saa myös vahvisteen jos se kokee kohdetyöskentelyn jostain syystä kannattamattomaksi. Eläin saa siis valita haluaako se harjoitella kohteen kanssa vai tehdä jotain muuta.
 • Hyvä suunnitelma: suunnittele koulutuksen tavoite ja kriteerit joilla tavoitteeseen päästään huolellisesti ennen harjoittelun aloittamista. Hyvä suunnittelu takaa sen, että olet itse selkeä siinä mitä eläimeltä haluat. Suunnittele myös miten toimit jos eläin ei ymmärrä mitä siltä haluat! Hyvään suunnitelmaan kuuluu jouston varaa – eläimen ehdoilla eteneminen on sitä että kriteeriä lasketaan tai tehtävää muutetaan, jos eläin ei pysty suoriutumaan siitä.
 • Ole utelias: eläimen erilaisten ongelmanratkaisumallien seuraaminen on hyvin mielenkiintoista. Älä ole liian tiukkapipoinen etenkään harjoittelun alussa: anna eläimen kokeilla erilaisia tekniikoita suoriutua tehtävästä. Ennen kaikkea: älä rankaise eläintä harjoittelun aikana siitä mikä on mielestäsi “väärä” vastaus. Voit seurata uteliaana minkälaisia kikkoja eläin kokeilee kohdetta kohtaan ja palkita niistä jotka ovat lähimpänä sitä mitä alunperin halusit. Muista että saat mitä vahvistat: keskity vahvistamaan oikeansuuntaisia käytöksiä.

Kriteeriä nostaessa eläin voi kokea tahattoman negatiivisen rankaisun. Kun vahviste ei seuraa enää samasta kriteeristä kuin ennen, on riski että eläin turhautuu. Tarkkaile harjoittelun aikana että eläimen yritteliäisyys lisääntyy eikä vähene tai lopu kokonaan.


Tutustu lisää:

Vastaa