Hevosen koulutus, Ihminen & hevonen, Uncategorized

Hevosen talutus sujuvaksi

Hevosen talutus sujuvaksi – mitä se vaatii?

Tällä viikolla vietetään Suomen Eläintenkouluttajat ry:n Taluta taitavasti! – kampanjaviikkoa. Kampanjan kunniaksi päätin kirjoittaa kattavasti siitä, mitä hevosen talutus sujuvasti ja turvallisesti vaatii.

Valitse kaikille turvalliset välineet

Hevosta talutetaan yleensä päähän puettavilla välineillä: riimulla, naruriimulla tai suitsilla, joissa voi olla kuolaimet. Päähän puettava väline takaa melko helposti saavutettavaa kontrollia, sillä hevosen päätä kääntämällä voidaan horjuttaa hevosen tasapainoa. Hevosta voidaan taluttaa myös mm. kaulanarulla tai opettaa kulkemaan mukana jopa vapaana, mutta tässä tekstissä keskitytään siihen oletukseen, että hevosta talutetaan päässä olevan välineen avulla.

Päähän puettava väline tulee olla hevoselle huolellisesti sovitettu. Huonosti istuva riimu tai suitsitus voi olla vaarallinen hevosen terveydelle. Kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin asioihin:

 • Turpaosa ei saa olla lähellä hevosen sieraimia. Sierainten lähelle tai päälle asettuva turpaosa aiheuttaa stressiä ja voi jopa murtaa hevosen nenäpiin, mikäli hevonen jää päästään kiinni.
 • Niskaosa ei saa painautua kaulanikamien väliin tai korvien juureen.
 • Leukahihnan lukko ei saa painautua hevosen poskeen. Leukahihna ei saa painaa hevosen kurkkua.
Liian suuri riimu: turpaosa asettuu sieraimen päälle. Kuva: Pixabay
Liian kireä riimu: leukaosa painaa hevosen kurkkua, mutta niskahihna on liian kaukana kaulalla. Kuva: Pixabay

Tämän lisäksi on syytä valita riittävän kevyt ja pitkä talutusnaru, joka soveltuu taluttajan käteen. Talutusnarun ei tule olla painava, sillä tällöin hevosen päähän kohdistuu tarpeetonta painetta. Pitkä talutusnaru, esimerkiksi liina, takaa molemmille osapuolille riittävästi tilaa väistää toisiaan tarpeen tullen.

Naruriimun käyttöä talutusvälineenä kannattaa välttää, mikäli se on mahdollista. Naruriimun solmut aiheuttavat hevosen herkkään päähän teräviä painepisteitä ja ohut naru voi painautua esimerkiksi niskaan vaarallisesti. Naruriimusta ei saa milloinkaan sitoa hevosta kiinni, sillä naruriimu ei hajoa helposti.

Hevosen talutus – mitä taitoja hevonen tarvitsee?

Hevonen tarvitsee monia opetettuja taitoja, jotta talutettuna oleminen on sille reilua ja mukavaa. Tärkeitä taitoja tulee opettaa hevoselle palasista yksi kerrallaan ja kun hevonen osaa ne riittävän hyvin, niitä voi alkaa lopulta käyttää jokapäiväisissä talutushetkissä.

Tarvittavia perustaitoja taluttamisessa ovat esimerkiksi:

 • Ns. paineelle myötääminen, eli hevonen ymmärtää että sen tulee hidastaa vauhtia tai pysähtyä kun talutusnaru aiheuttaa painetta turpaan. Harjoittelu aloitetaan paikallaan seisten.
 • Liikkeelle lähtö, eli hevonen ymmärtää että se lähtee liikkeelle kun talutusnaru aiheuttaa painetta niskaan. Harjoittelu aloitetaan paikallaan seisten.
 • Pään kääntäminen, eli hevonen ymmärtää että sen tulee kääntää päätään kun talutusnaru aiheuttaa painetta jommalle kummalle turvan sivulle ja poskeen. Harjoittelu aloitetaan paikallaan seisten.
 • Rintakehän siirtäminen kosketuksesta. Jos hevonen tulee lähelle ihmistä taluttaessa, hevoselle tulee opettaa että se siirtää rintakehäänsä kauemmas ihmisestä kun sitä kosketaan kevyesti lapaan. Harjoittelu aloitetaan paikallaan seisten.

Hevosen talutus – mitä taitoja ihminen tarvitsee?

Hevosen lisäksi ihminen tarvitsee perustaitoja, joiden avulla voi pitää huolta molempien turvallisuudesta.

Ihmiselle tärkeitä perustaitoja taluttaessa:

 • Hevosen elekielen tulkitseminen: tunnistaa hevosen ensimmäiset jännittymisen merkit, pelon erilaiset asteet ja rennon hevosen.
 • Ymmärtää negatiivisen vahvisteen merkityksen hevosen tunnetilaan.
 • Osaa käyttää tarvittaessa positiivista vahvistetta muuttaakseen hevosen tunnetilaa.
 • Osaa totuttaa uuteen asiaan turvallisesti.
 • Osaa siedättää pelottavaan asiaan turvallisesti.
 • Osaa lähteä takaisin kotiin, mikäli tilanne ei vaikuta turvalliselta (henkisesti tai fyysisesti).
 • Osaa tehdä omasta ja ympäristön toiminnasta hevoselle mahdollisimman ennustettavaa.

Missä hevosen pitää kävellä?

Eri ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä sen suhteen, missä hevosen tulee kävellä suhteessa ihmiseen. Jotkut haluavat kulkea rinta rinnan, toiset niin että hevonen kulkee takana tai toisinaan ihminen kulkee hevosen takana.

Mielestäni keskeistä on se, että ihmisen on oltava kykenevä seuraamaan jatkuvasti hevosen elekieltä, jotta voi reagoida tarvittaessa hevosen tunnetilaan ajoissa. Tämän vuoksi vältän itse kaikissa tilanteissa sitä, että hevonen jää kävelemään selkäni taakse. Monet hevoset tuntuvat myös ahdistuvan siitä, että ihminen on niiden näkökentän edessä.

Pidän tärkeänä sitä, että hevonen tottuu kävelemään rennosti, vaikka ihminen olisi eri paikoissa hevoseen nähden. Tämä taito korostuu, jos hevosen kanssa liikutaan ahtaissa paikoissa, esimerkiksi metsäpolulla. Sen lisäksi hevosen ja ihmisen on hyvä oppia siihen, että ihminen voi taluttaa hevosta sekä oikealta että vasemmalta puolelta.

Yhdessä toimiminen myötätuntoisesti

Ihminen tai hevonen ei synny valmiina toimimaan toistensa kanssa, vaan sujuva yhdessä toimiminen vaatii harjoittelua. Itseä ja hevosta kohtaan kannattaa olla myötätuntoinen: kaikki ei ole täydellistä. Odotukset kannattaa asettaa molempien kannalta realistiselle tasolle: siis jos hevosta jännittää, yritetään pysyä hevosen mukavuusalueella vaikka ihminen olisi taitava taluttaja. Jos ihmistä jännittää, yritetään pysyä ihmisen mukavuusalueella, vaikka hevonen olisi taitava talutettava. Mihinkään ei ole kiire!

Opiskele lisää aihetta

Sujuva hevosen talutus-verkkokurssilla käydään askel askeleelta läpi, miten talutuksen perustaitoja voi opettaa hevoselle tehokkaasti ja turvallisesti. Verkkokurssi on luotu yhteistyössä eläintenkouluttaja (AT) Aino Koivukunnaksen kanssa. Tutustu kurssiin täältä!

hevosen talutus
Kuva: Emma Kallioniemi/Picallioniemi

Otsikkokuva: Emma Kallioniemi/Picallioniemi