Hevosen käyttäytyminen, Hevosen koulutus, Hevosen ongelmakäytös

Hevosen lastaaminen

Hevosen lastaaminen voi aiheuttaa ongelmia

Hevosen lastaaminen on aihe, joka herättää paljon mielipiteitä. Lastaamiseen liittyviin ongelmiin haetaan usein apua, eikä syyttä – lastaaminen on vaikea asia. Mistä lastaamisen ongelmat usein johtuvat ja miten niitä voi ratkoa?

Hoida syytä, ei seurausta

Kun lastaamisessa ilmenee ongelmia, on tärkeää pyrkiä selvittämään, mistä lastaamisen ongelmat ovat saaneet alkunsa. Lähes kaikissa tapauksissa lastaamisen ongelman aiheuttaa hevosen kokema pelko. Pelko voi liittyä johonkin tiettyyn lastauksen yhteydessä ilmenevään asiaan tai kuljetettuna olemiseen ylipäätään. On hyvä pyrkiä selvittämään, miten hevonen on alunperin varsana koulutettu trailerissa kulkemiseen ja milloin ongelmia on ilmennyt ensimmäistä kertaa.

Toisinaan käy ilmi, että hevosta ei ole koulutettu lastautumaan tai koulutus itsessään on voinut pahentaa tai aiheuttaa hevosen pelkoa. Hevoselle on lajityypillistä pelätä monia lastaamiseen liittyviä asioita, jonka vuoksi hevoselta ei voi olettaa, että se voisi lastautua rennosti ilman kouluttamista. Nämä lajityypilliset pelot voivat myös pahentua entisestään mikäli lastaaminen perustuu siihen, että hevonen pakotetaan traileriin.

Miksi hevosen lastaaminen on haastavaa?

Lastaaminen ja trailerissa kulkeminen on hevosille lähtökohtaisesti hyvin epäluonnollinen tilanne. Trailerissa olo estää hevosta tekemästä monia sille tärkeitä asioita ja toisaalta se altistaa hevosen monille tekijöille, jotka ovat sille luontaisesti pelottavia. Näitä ovat esimerkiksi ahtaassa tilassa oleminen, kaltevalla pinnalla liikkuminen, erilaiset kolinat ja muut äänet joita ei pääse katsomaan tai pakenemaan sekä muista hevosista erillään oleminen. Lisäksi trailerissa olo estää hevosta liikkumasta ja syömästä sille luontaisesta asennosta.

Toisinaan traileriin lastaamiseen liittyy myös opittua käyttäytymistä, joka aiheuttaa ongelmia. Mikäli hevosta on lastattu aiemmin väkisin, hevonen voi alkaa vältellä kaikkea traileriin liittyvää (esim. kuljetussuojat, etäällä olevan trailerin lähestyminen jne.). Hevonen voi pyrkiä poistumaan pelottavan trailerin luota hyvin voimakkaastikin; hyppimällä pystyyn, kiskomalla poispäin ja jähmettymällä aloilleen. Tämä on hevosen näkökulmasta välttämätöntä ja on hyvä tiedostaa, että hevosen pyrkiessä pois pelottavan asian luota, se ei toimi pahantahtoisesti vaan oman henkensä edestä.

Pelko on hevoselle aito kokemus

Traileriin liittyvät ongelmat johtuvat oman kokemukseni mukaan harvoin muusta kuin pelosta, jonka vuoksi käsittelen tässä nimenomaan hevosen pelkoa. Toisinaan kyse voi olla myös kivusta: hevonen voi kokea olevansa kyvytön lastautumaan tai pysymään tasapainossa kuljetuksen aikana. Tämän vuoksi lastautumisen ongelmista kärsivä hevonen kannattaa tarkastuttaa eläinlääkärillä ennen kouluttamista, etenkin jos ongelmat ilmenevät yhtäkkiä.

Pelko on ollut hevosille miljoonien vuosien ajan elintärkeä tunne selviytymisen kannalta. Hevoset kokevat pelon tunteen aitona tunteena, johon sen on tärkeää pystyä reagoimaan välttelemällä, jähmettymällä tai pakenemalla. Mikäli hevosen ei ole mahdollista toimia tavalla, jonka se kokee selviytymistä edistäväksi, se voi ajautua opittuun avuttomuuteen. Lastaamisen yhteydessä tämä ei ole tahatonta, sillä hevosille ei välttämättä anneta lastauksen yhteydessä mahdollisuutta pelkokäyttäytymiselle. Omassa työssäni olenkin kohdannut paljon hevosia, jotka ovat opitusti avuttomia lastaustilanteessa, vaikka eivät ole sitä välttämättä muissa tilanteissa.

Kun lastausongelman takana on pelko, tarvitaan siedätystä. Siedättämällä hevonen oppii suhtautumaan neutraalisti tai positiivisesti aiemmin pelottavaan asiaan. Tällöin pelottavia asioita esitellään hevoselle toistuvasti niin pieninä määrinä, että hevonen ei koe jännittyneisyyttä. Lastaamisen haasteena on se, että pelottavia asioita on usein monia. Tämän vuoksi koulutus tulee pilkkoa moniin pieniin palasiin.

hevosen lastaaminen

Trailerissa on paljon siedettävää

Kun lastaamista lähdetään kouluttamaan hevoselle miellyttäväksi paikaksi, on hyvä tehdä lista kaikista asioista, joita hevonen voi pelätä. Kaikki tällaiset asiat vaativat erillistä siedätystä. Mikäli koulutuksessa pyritään etenemään nopeasti, voi herkästi päätyä takaisin alkupisteeseen. Siedätys etenee vain, jos hevonen ei koe jännittyneisyyttä.

Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin potentiaalisesti pelottaviin seikkoihin siedättäessä lastaukseen ja traileriin. Näihin kannattaa siedättää hevosta erikseen. Aluksi hevosta voidaan siedättää kaikkiin yksittäisiin asioihin tilanteessa, jossa traileri ei ole lainkaan läsnä ja kun se sujuu, jatkaa siedätystä yksittäisiin asioihin trailerin vieressä.

 • eri väriset ja -tuntuiset alustat
 • kaltevat pinnat
 • erilaiset äänet: lastaussillan natina, puomien kolahdukset, pressujen rapina jne.
 • matala katto
 • ahdas paikka
 • levyn nouseminen hevosen takana
 • hevosen takaosaan kohdistuvasta paineesta eteenpäin astuminen
 • kiinnisidottuna rennosti seisominen
 • varusteet joita kuljetuksessa käytetään
 • takana liikkuva ihminen

Siedätyksen kanssa aloitetaan aina tilanteesta, jossa hevonen on täysin rento. Tämä voi aluksi tarkoittaa, että hevonen seisoo jopa kymmenien metrien päässä trailerista. Etenemisen tulee tapahtua hevosen omassa tahdissa, jotta hevonen ei koe pelkoa.

Varo säkittämistä!

Siedättämisen kanssa tulee edetä huolellisesti, jotta ei tule tahattomasti kouluttaneeksi säkittämällä. Säkittäessä hevosta altistetaan pelottavalle asialle niin kauan, että hevonen ei enää reagoi siihen. Säkittäminen on henkisesti äärimmäisen stressaavaa kouluttamista, sillä tällöin hevonen ei opi olemaan rennosti pelottavan asian lähellä vaan päinvastoin, alkaa usein pelätä aiempaakin enemmän. Tällöin on riski, että sekoitetaan rento ja jähmettynyt tai sulkeutunut hevonen.

Hyvä tapa välttää säkittäminen voi olla kouluttaa hevosta vapaana. Tällöin nähdään, mille etäisyydelle hevonen on itse valmis tulemaan. Myös yksittäisiin tekijöihin siedättämisen voi toteuttaa hevosen ollessa vapaana aidatulla alueella, aluksi ilman että traileri on läsnä. Kouluttamisesta voi tehdä hevoselle erityisen miellyttävää ruokapalkkioita käyttämällä, mutta asiaan kannattaa perehtyä osaavan kouluttajan avustuksella.

Ennaltaehkäisemällä hevosen lastaaminen sujuu

Hevosen lastaaminen sujuu parhaiten, kun varsasta pitäen lastaamisesta ja kuljettamiselta tehdään miellyttävä asia. Varsaa kannattaa totuttaa omaehtoisesti erilaisiin alustoihin, ääniin, ahtaisiin paikkoihin ja luoda ihmisen kanssa toimimisesta positiivista kuvaa. Varsan emällä on myös suuri vaikutus varsan käyttäytymiseen: mikäli emä on aidon rennosti lastautuva, varsa voi oppia emästä mallia ottamalla hyväksi lastattavaksi. Siitä huolimatta on tärkeää yrittää järjestää kaikki kuljetustilanteet niin, etteivät epämiellyttäviä tilanteita pääse syntymään.

Tärkeää ennaltaehkäisemistä on myös hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen ylipäätään. Mitä paremmin hevonen saa elää hevosmaista elämää, sitä paremmin hevonen sietää epämiellyttäviä tilanteita. Kuljettaminen on aina jonkinasteinen stressitilanne, sillä liikkumisen aikana hevonen joutuu tasapainoilemaan ja oleskelemaan paikallaan pitkiäkin aikoja ymmärtämättä miksi näin tehdään. Kuljetuksen jälkeen hevoselle tulee tarjota parhaat mahdolliset avaimet palautumiseen: ruokaa, kavereita, liikkumistilaa ja turvallinen lepopaikka.

Kun hevosen lastaaminen ei suju

 • Keskeytä tilanne ja vie hevonen rauhalliseen paikkaan.
 • Pohdi, oliko tilanteessa jotain erilaista kuin yleensä.
 • Mikäli oma kärsivällisyys käy vähiin, vie hevonen aidatulle alueelle oleskelemaan, kunnes tiedät mitä tehdä.
 • Älä usko neuvoihin, jotka kehottavat käyttämään pelottelua, epämukavuutta tai väkivaltaa hevosen saamiseksi traileriin.
 • Pakkotilanteessa pyri saamaan eläinlääkäri paikalle rauhoittamaan hevonen.
 • Pyydä jatkoon avuksi ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja, joka on erikoistunut hevosten kouluttamiseen ja ongelmakäyttäytymiseen.