Uncategorized

Eläimen uni

Eläimen uni ja lepo ovat keskeisessä osassa eläimen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Eläinten unen tutkimus on vielä suhteellisen uutta, mutta unen tiedetään olevan tärkeää kaikille selkärankaisille. Jopa selkärangattomien on havaittu torkahtelevan!

Uni yhdistää eläinkuntaa, mutta unen tarpeen määrä vaihtelee lajikohtaisesti. Vaikka toiset lajit tarvitsevat vähemmän unta (esim. hevoset noin 4 tuntia vuorokaudessa) kuin ihminen (noin 8 tuntia vuorokaudessa), unen merkitys on silti suuri.

Uniongelmat estävät hyvinvoinnin

Nisäkkäiden erikoisuus on REM-uni, jonka aikana keho palautuu, muisti järjestäytyy ja tunne-elämä tasapainottuu. Kaikki unenvaiheet ovat tärkeitä, mutta erityinen huolenaihe esimerkiksi hevosten kohdalla on REM-unen saanti. REM-unen edellytys on pääsy makuulle ja nukahtaminen tilaan jossa lihasjännitys poistuu.

Univajeen merkitys saattaa olla paljon suurempi kuin aiemmin on arveltu. Ihmisten univajetta on tutkittu jo runsaasti: tiedetään että univajeen seurauksena esimerkiksi keskittymiskyky, immuunipuolustus, luovuus ja tunnesäätely heikkenevät. Eläimen uni tarvitsee vielä lisätutkimusta, mutta on todennäköistä että vaikutus ulottuu samoihin asioihin.

Uniongelmista voi kieliä jatkuva nukkumisasennon tai -paikan vaihtaminen, väsymys tai ylivilkkaus. Kipu estää unta voimakkaasti, joten uniongelmia epäiltäessä kivun poissulkeminen on ensisijaisen tärkeää.

Hevosilla uniongelmia?

Eräässä hevosilla tehdyssä tutkimuksissa havaittiin että jos hevonen ei nukkunut REM-unta maate, tai nukkui vain vähän, ne nukahtivat REM-uneen seisaaltaan. Tämän seurauksena hevoset alkoivat ”notkahdella” ja jopa kaatuilla, jonka seurauksena yli 90% tutkimuksen notkahdelleista hevosista loukkaantui jossain vaiheessa.

 • Riittääkö nykytallien karsinan koko siihen että hevoset mahtuvat nukkumaan maate?
 • Riittääkö kuivikkeen määrä, kuivuus, lämmön varaavuus ja laatu tekemään painavan hevosen olon mukavaksi makuulla?
 • Onko hevosella riittävän turvallinen olo, jotta se uskaltaa nukkua?
 • Vaikuttaako univaje hevosen pelon määrään päivittäisessä elämässä?

Hevonen on äärimmäisen sosiaalinen eläin, jonka vuoksi lauman tuomalla turvalla voi olla suuri merkitys unen kannalta. Karsinaelämään tottumattomalle hevoselle voi olla vaikea nukkua ilman, että muu lauma on ympärillä.

Koiran unta

Koirien unen tarve on suurempi kuin hevosella tai ihmisellä (noin 12-16 tuntia vuorokaudessa). Unenpuute voi olla yksi tekijä käyttäytymisongelmien taustalla, sillä unenpuute heikentää palautumista. Esimerkiksi negatiiviset tunnekokemukset ennen nukkumista voivat heikentää unta (Kis et al., 2017). Tyypillinen esimerkki on omistajasta eroon joutuminen. Mikäli koira kärsii yksinolon ongelmista, koira saattaa kärsiä kroonisesta unenpuutteesta. Panosta yksinolosta kärsivän koiran koulutukseen, jotta se kykenee nukkumaan riittävästi hyvälaatuista unta myös yksin ollessaan.

Aktiivisuuden ja levon tasapainon löytäminen vaatii harjoittelua. Liian vähäinen aktivointi voi vähentää koiran unen laatua, toisaalta jatkuva aktivointi saa koiran hermoston ylikierroksille.

Rauhoittumiseen ja nukkumiseen kannattaa luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet. Nukkumispaikkoja kannattaa olla useampi ja niissä tulee huomioida koiran yksilölliset toiveet paikan suhteen. Pohdi koiran nukkumispaikan suhteen eri ominaisuuksia:

 • Millainen näkyvyys asuntoon nukkumispaikasta on?
 • Onko nukkumispaikka riittävän hämärä?
 • Kaipaako koira korkeaa paikkaa, josta näkee hyvin (erityisesti pienet koirat) vai haluaako koira olla lattian tasolla, jopa piilossa?
 • Onko ympäristö rauhallinen ja äänetön?
 • Onko alusta riittävän pehmeä? Kaipaako koira myös kovaa alustaa nukkumiselle?
 • Saako koira tarvittaessa etäisyyttä muihin asukkaisiin, mahdollisiin toisiin koiriin?
 • Saako koira tarvittaessa läheisyyttä ihmiseen?

Jalostus on altistanut joitain rotuja uniongelmille. Uniongelmia tavataan ainakin brakykefaalisilla (lyhytkuonoisilla) roduilla ja alttius on suurempi ylipainoisilla koirilla (Hinchliffe et al., 2018). Mikäli olet hankkimassa koiraa, suosi rotua joka ei ilmennä jalostuksen ääripäitä.

Lue lisää unesta: